За нас

ЕРБОЖ е първата и единствена в България лицензирана база за развъждане и отглеждане на експериментални животни.
Базата е открита през 1971 г.
В развъждането се използват методите на чистопородно развъждане, кръстосване, инбридинг, рандобридинг и хибридизация.
Базата задоволява с качествен биологичен материал медицински, фармацефтични и други организации, както и институти от БАН.

Още...
#

Експериментални животни

Разполагаме със следните породи животни:

Мишка ICR
Мишка SWISS
Mишка BALB/C
Мишка C57 black
Плъх WISTAR
Плъх WISTAR KYOTO
Плъх SHR (спонтанно хипертензивни)

#

Експериментална и Развъдна База за Опитни Животни към Институт по невробиология - БАН притежава лиценз като обект за замразяване и съхранение на евтаназирани и опаковани мишки и плъхове.
Замразените ни продукти са висококачествена храна за хищници и влечуги.

#
-->