За нас

Инициатор за създаването на ЕРБОЖ е акад. Игнат Емануилов. Строителството на сградния фонд на ЕРБОЖ започва през 1969г. и окончателно завършва през 1974г.

През 1971г. ЕРБОЖ е официално пусната в експлоатация.

От 1 април 2013г. с решение на Общото събрание на БАН базата е присъединена към Институт по невробиология –БАН.

#
#

В ЕРБОЖ от години се развъждат лабораторни животни главно: бели мишки – линия ICR, бели плъхове – линия Wistar, зайци – породи: калифорнийски, новозенландски и смесени.

От лицензирани развъдници в чужбина са закупени и допълнително се развъждат мишки породи Balb/C,
C57 black и плъхове порода Wistar Kyoto и SHR.